top-banner-2

Thứ tư, 15/11/2023, 10:56 GMT+7

Thủ tướng: 'Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp'

Viết bởi ducanh   
Thứ tư, 15/11/2023, 10:56 GMT+7

"Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để làm việc với trách nhiệm cao nhất" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chiều 14-11.

thu-tuong-phai-co-cam-xuc-truoc-vuong-mac-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Chiều 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo, việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh; các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ...

Những kết quả đạt được góp phần tạo sự thông thoáng, yên tâm cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, theo Thủ tướng. 

Trong đó, cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực: đa số các bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức và tinh gọn đáng kể. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cho rằng nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu còn hạn chế về tầm quan trọng, tác động lan tỏa và hiệu quả của cải cách hành chính.

"Phải có cảm xúc với tình hình, với những gì mà người dân và doanh nghiệp đang vướng mắc, để làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất", Thủ tướng chia sẻ và chỉ ra tình trạng nợ đọng văn bản chưa được khắc phục triệt để. 

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm, 5 bộ mới đạt 50% yêu cầu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nơi còn hình thức... 

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; vẫn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "tham nhũng vặt"… 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên được Thủ tướng nhìn nhận có cả khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu, mà nguyên nhân lớn nhất là ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một số người đứng đầu, vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", có nơi thực hiện còn "tính hình thức". 

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, gồm cải cách thể chế là nền tảng, cải cách thủ tục là trọng tâm, cải cách chế độ công vụ, công chức là động lực, cùng với cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ số, để tạo đột phá.

Đặc biệt, cần chú trọng cải cách hành chính từ cơ sở, nghiên cứu giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cơ sở. 

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc việc lắng nghe, tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, cần rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát, cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết với người dân, doanh nghiệp... 

Triển khai tổng thể chính sách tiền lương

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2024 theo nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tiếp tục cải cách các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

(nguồn: tuoitre.vn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Thủ tướng: 'Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp'

 

hoa-moc-thien-2

E-banner-wedding-2

bia-kndn

miss-charm

hoa-moc-thien

E-banner-meeting-1

dai-lam-moc