tsm-top-banner

Thứ ba, 03/04/2018, 09:19 GMT+7

Cổ phiếu TV1 của Tư vấn Xây dựng điện 1 đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Viết bởi Nam Anh   
Thứ ba, 03/04/2018, 09:19 GMT+7

Nguyên nhân do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán năm 2017 của Tư vấn Xây dựng điện 1.

co-phieu-tv1-vanhoadoanhnhan

CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1 – mã chứng khoán TV1) vừa công bố thông tin về việc kiểm toán không đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán năm 2017.

Cụ thể, kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Như vậy cổ phiếu TV1 đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định do kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên bao gồm:

-Tại thời điểm 31/12/2017 công ty chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán với trị giá hơn 100 tỷ đồng để xem xét trích lập dự phòng. Kiểm toán cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi khoản công nợ này, do đó cũng không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư khoản mục dự phòng phải thu khó đòi hay không.

-Ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kiểm toán viên cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp với khoản trị giá gần 408 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2017 là hơn 473 tỷ đồng). Do vậy kiểm toán cũng không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC của công ty.

-Bên cạnh đó vấn đề vốn hóa chi phí lãi vay của Thủy điện Sông Bung 5 cũng được kiểm toán nhắc đến do không thu thập được bằng chứng để tính toán và ước tính số lãi vay đã được vốn hóa trong giai đoạn khi nhà máy đi vào hoạt động đến năm 2015. Trên thực tế, nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đi vào hoạt động từ năm 2012 tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào công trình đến năm 2015. 

Theo Nguyên Phương  - ttvn.vn - 03/04/2018

Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-tv1-cua-tu-van-xay-dung-dien-1-dung-truoc-nguy-co-bi-huy-niem-yet-42018348311278.htm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Cổ phiếu TV1 của Tư vấn Xây dựng điện 1 đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

 

Genli